A koncertek:

2024. július 20., Kertem BARhole Budapest, Dohány utca 7. Üllői Úti Fuck és Timur Lenk @ Barhole
2024. november 09. szombat, Szeged, Városi Rock Klub

A hírlevél, ha kő, ha nem és emil » A vendégkönyv » A TL a Fácsén » Timur Lenk-póló kapható »
Koncertügyi manager: dr. prof. alk. Selyebi Péter, selyebi(pont)peter(kukac)gmail(pont)com, +36 70 560 4540

« vissza

   A rockopera alapvetően Leander műve, az 1995-ös szegedi Szívás/Kongresszus vetélkedő egyik feladatának megoldásaként született. Ismét fellebben egy fátyol. Végre megtudhatjuk, hogy a nagy történelmi események egyikének mik is voltak az igazi mozgatórugói. A történelmi hűségről annyit, mint a Szörényi-Bródy féle rockoperákéról: aki kötözködne, bátran bizonyítsa be, hogy nem így volt. Nem is mondanánk erről többet.

   Illetve mégis. Reától megkaptuk mindazon háttérinformációkat, amelyek teljessé tehetik a katarzist.
"Jelmezek: Ádám és fél Éva kosztümök. (Értsd: a lányokon azért volt valami fürdőruha, fügefalevélnek szánt papírdarabokkal.)
Az előadás szélesvásznú volt, ezért a szereplők arcának felső része és lába feketére mázoltatott.
   Valamint időnként felbukkant egy rémisztő és tökéletesen oda nem illő alak, aki a csapatunk nevét (VEP - Vákuummal Elért Potencia) volt hivatva hangsúlyozni. Egy porszívót (ha jól emlékszem, az enyémet) tartotta a kezében, miközben beállt a szereplők elé "VEP!" felkiáltással."

HORTHY, A MIKLÓS

Narrátor:
-Következzék egy színdarab az Ahoj Poplacsek Csataágyú és Végbélszínház előadásában. Elöljáróban három igen fontos adat:
- Horthy Miklós a magyar történelem egyik legvitatottabb személyisége, a szóbeszéd ellenére élete folyamán egyszer sem találkozott Dzsoki Júinggal, így aztán téves az a hír is, hogy bármiféle érdekeltsége lett volna a Júing olajtársaságban, vagy Szamantában.
- A homoszexuálisok száma hazánkban évente átlag 163%-kal nő.
- A Dunai Vasművek acéltermelése súlyban meg sem közelíti Szeged város lakóinak éves végbélsalak produktumát.
1. szín
Anya parlagon hever, Miki bejön

Miki:
Anya:

- Nézd, anyu, csigabiga.
- Hagyd azt a hüllőt fiam Ehzsébet, ööö, Miklóska, nemsokáha megéhkezik az Ellentengehnaggyá Kinevező Bizottság. Szehetném, ha addig megfésülködnél és hendbehoznád a bikinivonalamat.
Miki:
Anya:
- Hol van a bikinivonalhúzóm, anyu?
- Ne kéhdezz hülyeségeket fiam Amálka, ööö, MIKI, menj, inkább hívd be a keresztapádat!

Miki:

F. P.:
Miki kimegy, behívja a keresztapát kiáltva
- Falka Póni, Falka Póni!
Falka Póni bejön
- Mielőtt apád a Doberdó-ipartelepek vasúti megállóhelynél a tevéjével ráhajtott egy úszóaknára, megígértette velem, hogy anyádat nem hagyom pamlagon hereverni.
Asszony, kelj fel, vagy ne legyen Falka Póni a nevem!
Anya:
F. P.:
- Nem baj, ez a név úgysem tetszett nekem, kedves János.
- Velem mersz packázni, özvegy Horthyné Nimfomán Apelláta? Velem, akitől az egész Közép-kelet-dunántúl déli részének egyes településein, az úgynevezett aprófalvakban nincs ivóvíz?!
Anya:
F. P.:
- Hah! Hagyjuk a nagy szavakat, János. Még beleakadnak a fogsohába.
- Én nem félek a nagy szavaktól! Bennem Csurka és Torgyán vére keveredik 1/3-1/3 arányban, a többi pedig színtiszta cseremisz. Éljen az új cseremisz tornaegylet!
Anya:
- Kislá..., ööö, kisfiam, vidd ki innen ezt a tehhohistát. Végezzetek vele könnyen és gyohsan.

F. P.:
Miki kivonszolja F. P.-t, az még mindig ordítozik
- Halál az elpuhult újságárusokra! Éljen az új cseremisz tornaegylet! Szorgos népünk győzni fog! ...

F. P.:


Miki:
Anya:
Nyik:
Anya:
Nyik:
Anya:
Nyik:
Anya:
Nyik:
F. P. hangja sikoltozásba, hörgésbe csap át. Anya a körmét reszeli.
- Ne, az orrszőreimet ne!
F. P. hörög, Miki visszajön, ajtónálló bejön
Kop-kop-kop...
- Anyu, itt van Nyik.
- Méh oly komoh, Nyik?
- Elhervadt a kedvenc virágom, asszonyom.
- És méht olyan csúnya nagy az ohha, Nyik?
- Hihi. Meghalt a feleségem.
Röhögve - Igazán sajnálom. Pedig mentek a májfoltok a huhájához.
- Hát az élet nem fenékig. Apropó. Megjött az Ellentengernaggyá kinevező Bizottság.
- Hányszoh mondjam, hogy hányszoh mondja?
- Bocsánat. Megjött az Ellentengernaggyá kinevező Bizottság. Megjött az Ellentengernaggyá kinevező Bizottság.
Anya:
Nyik:
Anya:
- Jöhet a bizottság.
- Már megint itt van a szerelem...
- Idióda. Nem ez a bizottság.

 

Belép a Bizottság. Dal, tánc
Ellentengernaggyá Kinevező Bizottság vagyunk
Ellentenger nagy leszel, ha mi is azt akarjuk
Kelj hát fel, nézz az égre, aztán vedd elő végre
Jöjj közénk, ébressz fel, simogass
Kelj hát fel, nézz az égre, aztán vedd elő végre
Buli van, buli van, buli van
A kezedben, a kezedben valami, valami, valami.

Ellentengernaggyá Kinevező Bizottság vagyunk
Ellentenger nagy leszel, ha mi is azt akarjuk
Miklóskám, ne fikázz, azaz ne tétovázz
gyújts tüzet szívünkben, simogass
Kelj hát fel, nézz az égre, aztán vedd elő végre
Rózsaszín bugyiban buli van
A kezedben, a kezedben valami, valami, valami.

- De anyu, én nem vagyok rohadt, gennyes utolsó buzifajzat állat anyád!
- Csitt! Az állam éhdeke így kívánja. Te most egy hohadt, gennyes, utolsó buzifajzat állat anyád vagy.

Miki:
Anya:
Bizottság:
- Nem úgy van az. Próbának kell alávetnünk a fiút. Egy ellentengernagynak a hátulról jövő támadásokra is fel kell készülnie. Ha a próba kielégítő, akkor a kinevezés néhány bürokratikus aktus után megvan... Holnap visszajövünk. Ahoj Poplacsek!
Többiek mind:

-Ahoj Poplacsek!

Anya:

Miki:
Jótündér:
Miki:
Jótündér:

Bizottság el
- Jajjajajajajajaj.
Anya el
- Jaj, bárcsak itt volna egy jó tündér, és teljesítené egy kívánságomat!
- Itt vagyok, Horthy a Miklós! Mit kívánsz?
- De hát én vagyok Horthy a Miklós!
- Szokatlan kívánság, de megkapod.
Tündér el. Dal

Ellentengernagy szeretnék lenni
Éjjel-nappal fehér lovon lovagolni
Nincsen nekem vágyam
Nincsen nekem vágyam semmi
Fehér sapkában hajót vezetni
Herr Hitlerrel egy fröccsöt meginni
Nincsen nekem vágyam
Nincsen nekem vágyam semmi
Nánánáná...
Rohadt buzi szeretnék lenni
Ballonkabátban hirtelen elővenni
Nincsen nekem vágyam
Nincsen nekem vágyam semmi
Olyan klubokban olyannak lenni
Olyan fiúkkal olyanokat cselekedni
Nincsen nekem vágyam
Nincsen nekem vágyam semmi
Nánánáná...
Jótündér vissza


Jótündér:

-Meghatott az éneked, nomeg ugye pontos labdát fogtál. Teljesítem még egy kívánságodat. Mi légyen az?
Miki:
Jótündér:
Miki:
- Milyen légyen?
- Szokatlan kívánság, és nincs semmi értelme. Érdeklődjön a recepciónál.
- Ezt a cselt már öregapám se szívta be. Rohadt buzi akarok lenni és kéjsz.
Jótündér:
- Na akkor elő a farbával.
Szappant dob a földre. Miklós lehajol, fel akarja venni. A jótündér hátulról meglepi. Dal
Ez egy igen-igen kemény, kemény...
Narrátor:
- Eközben a Halálcsillagon...
Függöny le. Darsz Véder és Lúk fénykardozik.

2. szín

Miki:

Függöny fel. Miki egyedül

- Istenem, végre megtaláltam önmagamat. De vajh, látom-e még egyszer a jótündért? Vagy csak hiú káprázat volt? Csalóka villanása a kegyetlen sorsnak?
Térdre hull
Isten apró tréfája, amit senki sem ért? Báránybőrbe bújt farkas? Mágenhejm Julcsi a szomszédokból? A kisasszony 1453-adik része? Mi lesz ma az ebéd?

Jótündér:

- Nem, Horthy a Miklós. Itt vagyok, és nem hagylak el soha! Bársonyos bensőd, puha mivoltod megvadított. Irány a Karib-tenger, szerelmem!

Dal, Karib-tengeri nők táncolnak

Magányos pálmafák alatt vicsorgó majomfejek
Izzó sziklákat mászó hullám katonaság
Turisták parafa-sisakot lóbáló keze
Az egyiken fehér kesztyű - kék ég alatt
Kék a tenger és kék az ő szeme is
Talán...

Lassan elindul velünk a Karib Tengeri Vonat
Meg-megáll, nagyot dudál, aztán tovább halad
Megérintem vállad - erre nincs bocsánat
Ó, mit tettem
Húúú-ú

Lassan döcög velünk a Karib Tengeri Vonat
Meg-megáll, nagyot dudál, aztán tovább halad
Megcsókolom szádat - erre nincs bocsánat
Ó, mit tettem
Húúú-ú

Jótündér:

Miki:
- Csá, Miki! Holnap indulunk!
Jótündér el.
-Hát mégis szeret! Szeret, szeret, szeret...
Narrátor:
- Eközben a Halálcsillagon...
Darsz Véder és Lúk fénykardozik. Függöny le
3. szín
Függöny fel. Horthyék döglenek. Ajtónálló bejön
Kop-kop-kop...

Anya:
Miki:
Anya:
Nyik:
Anya:

- Ki ez az ember?
- A komornyik.
- Á, éhtem. Méh oly komoh, Nyik?
- Elhervadt a kedvenc virágom, asszonyom.
- És méht olyan csúnya nagy a szeme, Nyik?
Nyik:

Anya:
Komoran - Kigúvadt, asszonyom.
Vidámabban - Ja, és meghalt a lányom is.
Röhögve - Igazán sajnálom, Nyik. Pedig olyan édes volt, ahogy vonszolta magát itt a palota lépcsőin. Meg jól gurult.
Nyik:
- Hát az élet nem fenékig. Apropó. Megjött az Ellentengernaggyá Kinevező Bizottság.
Anya:
Nyik:
- Hányszoh mondjam, hogy hányszoh mondja.
- Bocsánat. Megjött az Ellentengernaggyá Kinevező Bizottság. Megjött az Ellentengernaggyá Kinevező Bizottság.
Anya:
Nyik:
Anya:
- Jöhet a bizottság.
- Már megint itt van a szerelem...
- Idióda. Nem ez a bizottság.
Belép a Bizottság. Dal, tánc
Ellentengernaggyá Kinevező Bizottság vagyunk...
Bizottság:
- Hagyjuk most a formaságokat! Sokkal fontosabb dolgunk van. Kérdezlek hát Bobby Júing, ööö, Horthy a Miklós, készen állsz-e a próbára terpeszben?
Miki:
Anya:
- Hát én tulajdonképpen...
- Pehsze, hogy készen áll a próbára tehpeszben. Még le is hajol.
Miki:
Anya:
- De Dzsoki, ööö, anyám, én szerelmes vagyok!
- Ugyan máh, kedves másodunokaöcsém, ööö, fiam, annak idején én is szerelmes voltam Déhyné Széppataki Hózába. De hát az államéhdek...
Miki:
A közönség felé fordul és énekelni kezd
Hogyha két végbelem volna,
A az egyik szabad volna
A másikat örökre odaadnám neked.
De az egyik útra kelne,
Vidáman énekelne - puki-hang
Megnyílna mindig, mikor lehet
Ha volna két végbelem,
Tudnám, amit ma nem
Miért is nem lehetek egyszerre két helyen
Óóó Istenem, miért nincs két végbelem?
Anya:

Bizottság:
Sírva
- Istenem, milyen szép volt ez a dal...
- nincs idő könnyekre. Jöjjön hát a próba.
Mindannyian szappant dobnak a földre. Függöny. Dal


Ez egy igen-igen kemény, kemény...

THE END

« vissza