A Timur Lenk már sok mindennel megpróbálkozott a világhír és a kőgazdagság elérésére. Illetve ha a kőgazdagság sikerül, a világhír tulajdonképpen annyira már nem is érdekes. Próbáltunk hatni a közönség fülére a zenénkkel, értelmére a szövegeinkkel, 2001-ben a Szigeten a szemükre némi tánccal. Egyik sem jött be igazán. 2002-ben a Szigeten új vonulatot vetettünk be a rajongói tömegbázis megalapozására: a lelkükre próbáltunk hatni a valláson keresztül.
   Ennekokáért bebizonyítottuk, hogy tulajdonképpen minden vallásnak ugyanaz az alapja. Hosszas levéltári kutatómunka után megleltük mindazokat az ősrégi iratokat, amelyek bizonyítják, hogy a Timurlenkizmus (mint istenhit) volt a forrása a világban jelenleg fellelhető összes komolyabb, transzcendencián alapuló mono- és politeista filozófiai konstrukciónak.

Következzenek hát a fellelt iratok betűhív másolatai.


Keresztény

Ómagyar Timurlenk-siralom

   Lássátok felem zümtükkel, mik vogymuk? Isa pur és Timur Lenk vogymuk. Mennyei milosztban terümtevé elevé isemüküt, Timurlenkut és adá neki paradízumut. Hozzávága még tököt, érett túrót, záptojást, gyenge kerekeket, zsenge szekereket, valamint lajhárt és málét.


Mohamedán

 


Hindu

A maharadzsa

   Szamarhatbaszta-Dzsuvaputri ura, Brahmazsurnaliszta-Szivarpusztitta tizenkét éve uralkodott ekkoron városán, amelyben, mi tagadás, mindenki boldogtalan volt, beleértve őt magát is. Szívét szörnyű kórság támadta meg, melynek eredete a legjobb orvosok előtt sem akart feltárulni. Egyszer aztán álmában zeneszót hallott, olyat, mint még sohasem, majd egy réges - rég meghalt őse, Timur Lenk jelent meg előtte, kezét nyújtotta felé, és azt mondta neki:
- Keress meg!
   A legjobb álomfejtők is csak annyit tudtak mondani a hercegnek az álom hallatán:
- Ha egyszer menni kell, hát menni kell!
   A herceg elindult. Selyembe öltözött, kedvenc elefántja, a smaragdhomlokú Csandra hátára díszes nepáli szőttest tett a nyereg alá, kezébe vette kedvenc ösztökéjét, Buktadapartitcsandrát, az elektromosat, és könnyek között elhagyta szeretett városát. Miután napokig nyelte az országút porát, egy kereszteződéshez ért, melynél egy bodega állt, gyanús árukkal a pultján és egy, a fényes látványtól megrémült kereskedővel a pult mögött.
- Mi van jobbra, kereskedő? - kérdezte Szivarpusztitta
- Libalátta-kacsakakaputri, nagyuram! - mondta idegesen a kereskedő
- És balra?
- Semmi más, mint Répaszottyantotta-Szalmabálaputri dicső városa - felelte a kereskedő - én is oda tartok ha eladtam ezt a néhány megmaradt Timur Lenk CD - t, uram.
A herceg ekkor leszállt elefántjáról, elvett egy Timur Lenk CD-t a pultról, könnyeivel öntözte, és így szólt:
- A faszom megy olyan városba, amelynek ki sem tudom kimondani a nevét. Megvan az, amit kerestem! -
   Ezután hazasietett, és Szamarhatbaszta-Dzsuvaputri mázas cserépből készített hangosbemondóján addig játszották a Timur Lenk CD-t, mígnem a városban mindenki kacagott, a herceg szívéről pedig elszállt a ború utolsó nyoma is. Még aznap rendeletbe adta, hogy városában ezután ha rá hallgat, mindenki azt csinál, amit akar. Az ezt követő száz év volt a város aranykora, a kalászokban búzaszem helyett tíz évig fehér por termett.


Zsidó

A rabbi

   Kohnt már hosszabb ideje kétségek gyötörték, vajon bűnös dolgot művel-e, amikor szombatonként titokban Timur Lenket hallgat. Végül úgy döntött, a rabbihoz fordul tanácsért. A rabbi komoran hallgatta, elgondolkodott, majd azt mondta:
- Amit én tudok, nem elég ahhoz, hogy megnyugtasson vagy megrójon téged. Amit olvasni szoktunk, legalább is remélem hogy szoktad, Kohn, az sem tartalmaz semmit a Timur Lenkre vonatkozólag. Többet csak titokban tehetünk, ha mindenáron választ akarsz, fiam.
- Persze hogy akarom a választ, rabbi - mondta Kohn
   Néhány óra múlva készen voltak a Kabbalával való visszaélések évezredes történetében elkészült legkisebb Gólemmel - mintegy hét centi magas figurát tudtak összegyúrni a szomszédok ablakaiból kikapart gittből. Ezután ismét örök titoktartást fogadtak egymásnak, majd a rabbi ráfújta a meggyújtott libatoll füstjét a monstrumra és az életre kelt, ásított egyet, majd leült a félig elfogyasztott sertésmájkrémes doboz szélére, szemlátomást kissé idegesen, hogy ilyen késői órán dolgoznia kell.
- Na mi a helyzet, nagyokosok, mámegin valami nőügy? - kérdezte a rém
- Rosszabb. Az ifjúnak erkölcsi dilemmái vannak egy bizonyos, néhanapján még politikailag inkorrektnek is titulált zenekar szombati hallgatása kapcsán. Mi a válasz, a túloldalon mit látsz, Löw rabbi szolgája?
- Timur Lenk, mi? Nem mondhatok semmit, ez még ott is kényes téma. De ha követed az ujjaimat, meglátod a választ, Öcskös. Aztán pedig hagyjatok aludni.

Ekkor a lény keze a falra mutatott, majd lassan fogyni kezdett. A falon gittel írt betűk jelentek meg. Mire a teljes Gólem a falra kenődött, ott jól olvashatóan az alábbi mondat jelent meg:
HA RÁM HALLGATTOK, AZT CSINÁLTOK AMIT AKARTOK! A rabbi és Kohn hosszan ültek szótlanult az asztalnál még azután is, hogy a gyertyák elaludtak.